Bilimlar billashuvi test savollari

2016- yil Bilimlar bellashuvi yozma va test savollari:

Yozma ish savollari                                                                                  Test savollari

Informatika                                                                                                   Informatika              

Matematika                                                                                                  Matematika

Fizika                                                                                                              Fizika

Ona tili                                                                                                           Ona tili

Rus tili  (milliy)                                                                                             Rus tili (milliy)

Rus tili (rus)                                                                                                  Rus tili (rus)

Biologiya                                                                                                       Biologiya

Kimyo                                                                                                             Kimyo

Geografiya                                                                                                    Geografiya

Nemis tili                                                                                                       Nemis tili

Ingliz tili                                                                                                         Ingliz tili      

Fransuz tili                                                                                                    Fransuz tili