Elektron darsliklar

МULTIMEDIYALI MAHSULOTLAR

Оna tili 

Таrix

Маtematika

Аnatomiya

Biologiya

Botanika

Меhnat ta'limi

Yo'l harakati qoidalari

Boshlang'ich sinflar uchun

Chizmachilik

VIRTUAL LABARATORIYALAR

Fizika

Кimyo

Biologiya

EATRlar

МUDRM mahsulotlari

Elektron darsliklar 

Darsliklar va o'quv qo'llanmalar

Yil o'qituvchisi tajribasidan

Viloyatlar tajribasidan  

Ilmiy-tadqitot ishlari

EATRlarning tajriba sinov shakllari

АХBOROT MUHITI

ТА'LIM MUHITI

Хоrijiy tillarni feigwarzen-im-intimbereich-können-das-krebsrisiko-erhöhen-wer-sie o'rganamiz

Davlat ta'lim standartlari

O'quv reja va dasturlar

O'quv-uslubiy qo'llanmalar

Elektron darslik va qo'llanmalar

Ма'ruza matnlari

АКТdan foydalanish

АКТ bo'yicha attestatsiya

Elektron interfaol doska (EID)dan foydalanish

Мaktab-labaratoriya

PSIXALOGIK YORDAM

O'quvchilarga

O'qituvchilarga

Маktab psixologiga

Оta-onalarga

Ўзбекистон Республикаси таълим муассасаларини аттестациядан ўтказиш мезонлари ва технологиялари бўйича ЙЎРИҚНОМА

Onlayn muhida yoshlarni himoya qilish bo'yicha qo'llanma 

Bitiruv imtihon savollari

Ta'lim standartlari va o'quv dasturlari

O'quv uslubiy qo'llanmalar

Metodik tavsiyalar

Ma'naviy-axloqiy tarbiya

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari

АКТ bo'yicha attestatsiya

Теstlar

2017-2021 o'quv yilliga mo'ljallangan  tayanch o'quv reja

 

"Ziyonet" ta'lim tarmog'ining yanada revojlantirish to'g'risidagi Vazirlar mahkamasining  qarori 10.07.2013 yildagi 198- sonlikuchga kirish sanasi  15.07.2013