E'lonlar

  

Hurmatli ota-onalar sizlarni darsni kuzatishga, tahlil qilishga taklif qelamiz.

Darsdan so'ng o'z maslaxatlaringizni berishingiz mumkin. 

                  I-semina

Birinchi soat  8:00 dan 8:45 da tugaydi.

ikkinchi soat 8:50 dan 9:35 da tugaydi.

Uchinchi soat 9:40 dan 10:25 da tugaydi.

To'rtinchi soat 10:40 dan 11:25 da tugaydi.

Beshinch soat 11:35 dan 12:20 da tugaydi.

Oltinchi soat 12:25 dan 13:10 da tugaydi.

Yettinchi soat 13:15 dan  14:00 da tugaydi.

                 II-semina

Birinchi soat  12:25 dan 13:10 da tugaydi.

ikkinchi soat 13:15 dan 14:00 da tugaydi.

Uchinchi soat 14:05 dan 14:50 da tugaydi.

To'rtinchi soat 14:55 dan 15:40 da tugaydi.

Beshinch soat 15:45 dan 16:30 da tugaydi.

Oltinchi soat 16:35 dan 17:20 da tugaydi