"Matematika va informatika fanlar oyligi"

01.02.2019

Karman tumani 3-umumiy o'rta ta'lim maktabida matematika va informatika fanlari oyligida o'tkaziladigan ochiq darslar rejasi 2018-2019 o'quv yili

Geometriya 8-"V" sinfga  "Pifogor va uning teoremasi haqida"  06.02.2019  Karimova. M

Matematika 5-"A" sinfga  "Aralash sonlarni qo'shish va ayirishga doir misollar yechish"  06.02.2019  Xotamova. F

Algebra 7-"A" sinfga "Kvadratlar ayirmasi" 07.02.2019   Muxammadov. E

Matematika 6-"A" sinfga  "Manfiy ishorali sonlarni qo'shish"  09.02.2019  Muxammadov. E

Informatika 9-"A" regarde ici sinfga "Paskalda ekranni grafik holatga keltirish"  09.02.2019  Quldoshov. X

Informatika 5-"V" sinfga "Paint uskunalar paneli"  09.02.2019  Quldoshov. X

Algebra 11-"B" sinfga "Nyuton binomii"  14.02.2019   Xotamova. F

Algebra 10-"B" sinfga "Eng soda trigonometrik tenglamalar"  15.02.2019   Karimova. M

Informatika 8-"V" sinfga "MS Excelda matematik amallar va funksiyalarni bajarish"  19.02.2019  Zayniddinova. G

Algebra 8-"A" sinfga "Uchburchakning yuzi uchun Geron formulasii" 23.02.2019   Qulmatova. F

Informatika 5-"V" sinfga "Paint amallar bajarish"  23.02.2019  Zayniddinova. G