Ota-onalar yig‘ilishi

Karmana tumani 3 - umumiy o‘rta ta'lim maktabining 
 sinflar kesimida  o‘tkaziladigan  ota - onalar yig‘ilish 
                                  JADVALI

T/r

Sinflar

O‘tkaziladigan sana

Qatnashuvchilar ismi, familiyasi

1

1 - 2 - sinflar

24.02.2017 yil

Maktab direktori, MMIBDO‘, O‘IBDO‘, amaliyotchi - psixolog, sinf rahbarlar, fan o‘qituvchilari

2

3 - 4 - sinflar

25.02.2017 yil

Maktab direktori, MMIBDO‘, O‘IBDO‘, amaliyotchi - psixolog, sinf rahbarlar, fan o‘qituvchilari

3

5 - sinflar

26.02.2017 yil

Maktab direktori, MMIBDO‘, O‘IBDO‘, amaliyotchi - psixolog, sinf rahbarlar, fan o‘qituvchilari

4

6 - sinflar

27.02.2017 yil

Maktab direktori, MMIBDO‘, O‘IBDO‘, amaliyotchi - psixolog, sinf rahbarlar, fan o‘qituvchilari

5

7 - sinflar

29.02.2017 yil

Maktab direktori, MMIBDO‘, O‘IBDO‘, amaliyotchi - psixolog, sinf rahbarlar, fan o‘qituvchilari

6

8 - sinflar

01.03.2017 yil

Maktab direktori, MMIBDO‘, O‘IBDO‘, amaliyotchi - psixolog, sinf rahbarlar, fan o‘qituvchilari

7

9 - sinflar

03.03.2017 yil

Maktab direktori, MMIBDO‘, O‘IBDO‘, amaliyotchi - psixolog, sinf rahbarlar, fan o‘qituvchilari